Slide weggeefactie voorwaarden

 • Deelname aan deze actie is gratis.
 • De weggeeftactie loopt van 25 juli – 31 augustus 2023
 • Om deel te mogen nemen, heeft een deelnemer een minimumleeftijd van 18 jaar.
 • De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • De winnaars krijgen per email, binnen een week na het eindigen van de actie, een persoonlijk bericht
 • Winnaars hebben 2 weken de tijd om te reageren op deze e-mail
 • Smarthomefans kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Smarthomefans voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Deze worden alleen gebruikt voor de nieuwsbrief en andere emails van Smarthomefans.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Smarthomefans.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Om deel te nemen dienen er nieuwe abonnees aangeleverd te worden via het referral programma.
 • Nieuwe, nog niet eerder ingeschreven abonnees maken ook kans om de prijs te winnen.
 • Het is niet toegestaan zelf met meerdere eigen emailadressen of varianten nieuwe leden aan te brengen.
 • Er is een automatisch fraude-detectie-systeem. Als een subscriber wordt afgekeurd, is hier geen correspondentie over mogelijk.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd